top of page

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
i Psychoterapeuta 


prowadzę terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz psychodynamicznym 
 

Zdjęcie profilowe
Podpis MIłosz Święcicki

Nazywam się Miłosz Święcicki 

       Jestem pedagogiem, psychoterapeutą uzależnień i psychoterapeutą psychodynamicznym. Specjalizuję się w pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Zajmuję się między innymi następującymi problemami: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, internetu, zakupów, pracy, gier komputerowych, pornografii, a także zachowaniami kompulsywnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, problemami adaptacyjnymi i innymi.


   W swojej pracy korzystam również z podejścia psychodynamicznego, aby to co nieświadome stawało się świadome i dawało możliwość rozwoju. W pracy psychoterapeutycznej integruje metody i techniki różnych szkół terapeutycznych, dobierając je pod względem specyfiki problemów klienta oraz jego potrzeb i możliwości.

      Ukończyłem pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, Certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Nr 1340. Psychoterapeutą w procesie certyfikacji –ukończyłem 4 letnie studium podyplomowe "Szczegółowe Problemy Psychoterapii" organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Jestem członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego –  sekcja psychoterapii.

 

    Swoje zainteresowania kieruję w stronę uzależnień behawioralnych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów PTP, dzięki której mogę doskonalić swój warsztat, zapewniając pracę terapeutyczną pacjentom na wysokim poziomie. 

 

  Doświadczenie zawodowe zdobywałem w pracy w NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego “Szansa” w Pławniowicach, SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,  na Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Pro Vita”, pracując z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych ich bliskich oraz rodzin. Pracuje również z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych, a także z trudnościami w kontrolowaniu korzystania z portali społecznościowych: facebook, twitter, instagram, snapchat. 

bottom of page